Privacybeleid van Camping Velmans

Privacy- en cookiebeleid:
We respecteren de bescherming van uw persoonlijke gegevens.
De camping "Camping Velmans" streeft ernaar om uw persoonlijke gegevens te beschermen, om ze zo goed mogelijk te waarborgen en vertrouwelijk te behandelen.

De gegevensbeschermingsregels zijn van toepassing op persoonsgegevens van tour- en seizoensgebonden gasten.
Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de van toepassing zijnde Wetten inzake gegevensbescherming.
Bij contact met, boeking bij, mededeling aan, etc. bij Camping Velmans en de daarbij verstrekte persoonsgegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de gegevensbeschermingsregels.

We raden u aan de bepalingen inzake gegevensbescherming te lezen en op te slaan.

1. Verantwoordelijke:
V.O.F. Camping Velmans, De Weerd 62, NL-6041 TL Roermond
Contactpersoon:  Markus Velmans
E-mail: info@campingvelmans.com

2. Voor welk doel we persoonsgegevens gebruiken.
De volgende gegevens worden verwerkt voor vragen, reserveringen, facturering, uitnodigingen en informatieberichten:
- voor- en achternaam
- adres
- geslacht
- geboortedatum
- telefoonnummer
- e-mailadres
- IBAN van de bank
- autokenteken en aanhangerkenteken

Wij geven uw persoonsgegevens in principe niet aan derden door, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

3. Opslagduur
Camping Velmans bewaart en verwerkt uw gegevens tijdens uw verblijf of tot maximaal 10 jaar na het einde van het contract. Na opslag worden de persoonsgegevens vernietigd. We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig, tenzij wettelijke bewaartermijnen vereist zijn.

4. Bekijk, pas gegevens aan of verwijder gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als u uw recht wilt uitoefenen, kunt u dat doen door een aanvraag in te dienen bij  info@campingvelmans.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek om toegang tot uw gegevens ook daadwerkelijk van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart bij het verzoek te voegen. Maak de kopie van uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met de nummers onderaan in het paspoort), paspoortnummer en sofinummer zwart. Dit is om uw privacy te beschermen. We zullen uw aanvraag binnen vier weken zo snel en veilig mogelijk beantwoorden.
We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder voor gegevensbescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van deze toezichthoudende autoriteit vindt u hier:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

5. Beschermende maatregelen
Camping Velmans, die uw persoonsgegevens verwerkt, hecht veel belang aan de bescherming van uw gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste publicatie en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Als u vermoedt dat uw gegevens niet voldoende beschermd zijn of u vermoedt dat er tekenen van misbruik zijn, neem dan contact met ons op via info@campingvelmans.com.

6. Cookies
Sommige websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer en door uw browser worden opgeslagen.
De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en alleen cookies in individuele gevallen toestaat, dat de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen wordt uitgesloten of dat de automatische verwijdering van cookies wordt geactiveerd wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

7. Gebruik van weblettertypen
Op deze website worden externe lettertypen, Google Fonts, gebruikt. Google Fonts is een service van Google Inc. ("Google"). Deze weblettertypen worden geïntegreerd door een server op te roepen, meestal een Google-server in de VS. Zo weet de server welke delen van onze website u heeft bezocht. Het IP-adres van de browser van het eindapparaat van de bezoeker van deze website wordt ook door Google opgeslagen. U kunt meer informatie vinden in het privacybeleid van Google, dat u hier kunt openen:
www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

8. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden op deze website bekend gemaakt. We raden u aan regelmatig naar de privacyverklaring te kijken.